Contact Us


ติดต่อเรา

WATASHI สาขา สุพรรณบุรี 74/99 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000
เวลา เปิด-ปิด : 10.00 - 20.00 น.
โทร : 035-526189
035-526189
watashi-suphanburi.com
suphan@tct.co.th

สาขาทั่วประเทศ

จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
ปทุมธานี
02-992-7108
ปทุมธานี
02-992-6709
ปทุมธานี
02-992-7338
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
สาขา สุพรรณบุรี
035-526-189
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
พิษณุโลก
055-252-875
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
ชลบุรี
038-184-083
ชลบุรี
033-000-313
ชลบุรี
038-723-696
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
นครราชสีมา
044-269-748
อุบลราชธานี
045-311-342
อุดรธานี
042-247-787
จังหวัด
ชื่อสาขา
เบอร์โทร
สงขลา
074-239-322

ทีมงานที่ให้บริการลูกค้าหน้าร้าน

คุณ ชานนท์ สุนทรวิภาค (นนท์)ผู้จัดการสาขา

คุณ อนิรุติ์ มีโชคชัยประเสริฐ (ตู้)พนักงานขาย

คุณ ไกรวิทย์ วรรธนะภัฎ (ต้อม)พนักงานขาย